ACE vui lòng giải thích giúp em tí ạ? Em nộp báo cáo xong rồi, nhưng vào nộp thu…

ACE vui lòng giải thích giúp em tí ạ? Em nộp báo cáo xong rồi, nhưng vào nộp thuế thì báo chữ ký số chưa đăng ký với Cơ Quan Thuế! Em đăng ký gia hạn chữ ký số rồi, nhưng xem lại thì thấy bị lỗi ở dòng ngày tháng cơ quan thuế tiep nhận bổ sung thôg tn gd Cks là tháng 91 , ( em nộp ngày 28 tháng 10). Sau khi thấy lỗi mấy hôm sau em đăng ký bổ sung số serial gia hạn lại, vẫn có kết quả tiep nhận bị lỗi như cũ( tháng 101 thay vì tháng 11). ACE giúp e với ạ, liên lạc bên Cks Hotrokhachhang Bkav CA nhưng chư được ạ!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 7, 2017

account_box admin

2 thoughts on “ACE vui lòng giải thích giúp em tí ạ? Em nộp báo cáo xong rồi, nhưng vào nộp thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *