Gấp!! Gấp!!! Trong này có bác nào làm kế toán công ty may áo da hay bán áo da kh…

Gấp!! Gấp!!! Trong này có bác nào làm kế toán công ty may áo da hay bán áo da không ạ. Cho e nhờ gấp có chút chuyện với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 5, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Gấp!! Gấp!!! Trong này có bác nào làm kế toán công ty may áo da hay bán áo da kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *