em đang là sv năm 3 kế toán, e rất muốn đi học lớp thực tế nhưng e lại ở tỉnh lẻ k có điều kiện tham gia, nên hôm nay mạn phép đăng lên đây xin hỏi có anh chị nào ở tp NAM ĐỊNH hay vùng xung quanh, nhận e làm đệ không ạ vì ngoài thời gian học e rất rảnh ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet