Các bác cho em hỏi Thông Tư nào hướng dẫn Nghị Định 174/2016/NĐ-CP ạ? (NĐ hướng …

Các bác cho em hỏi Thông Tư nào hướng dẫn Nghị Định 174/2016/NĐ-CP ạ? (NĐ hướng dẫn Luật kế toán mới có hiệu lực từ 1/1/2017)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác cho em hỏi Thông Tư nào hướng dẫn Nghị Định 174/2016/NĐ-CP ạ? (NĐ hướng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *