“XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ SO VỚI THỜI HẠN QU…

“XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ SO VỚI THỜI HẠN QUY ĐỊNH”
(POST LÊN ĐÂY CHO CÁC BẠN TIỆN THAM KHẢO LUÔN).
===================================
1. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định => Phạt theo điều 9 thông tư 166/2013/TT-BTC :
“Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định… xem hình 1)
———
2. Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng theo luật xử lý vi phạm hành chính => Theo điều 9, 10 luật xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13(Xem hình 2)
——–
3. Xem nội dung đầy đủ thông tư 166/2013/TT-BTC tại link:
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/Attachments/29329/VanBanGoc_166.2013.TT.BTC.pdf
——–
4. Xem nội dung đầy đủ Luật xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 tại link:
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/Attachments/27806/15.2012.QH13.zip
===================================

04/11/2017 – #HoaNguyen_ACCTAX


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *