3 thoughts on “”

  • Chị ơi cho em hỏi vấn đề này với! Em lập 2 cái hóa đơn trước ngày em được phép sử dụng hóa đơn( ngày được sử dụng: 8/9/17) – ngày lập HĐ ( 31/8/17+ 5/9/17). Hóa đơn cả 2 bên đều kê khai và nộp thuế ở quý 3 rồi. Giờ em phát hiện sai sót này. em làm biên bản điều chỉnh ngày tháng+ xuất hóa đơn điều chỉnh . Hóa đơn điều chỉnh em viết ở tháng 10 đúng không ạ. Ngày hóa đơn điều chỉnh và ngày ở Biên bản điều chỉnh khớp nhau . Vậy đúng k ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *