Mọi người ơi cho em hỏi chữ công ty viết tắt là cty như vậy có được không ak?…

Mọi người ơi cho em hỏi chữ công ty viết tắt là cty như vậy có được không ak?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

21 thoughts on “Mọi người ơi cho em hỏi chữ công ty viết tắt là cty như vậy có được không ak?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *