Chào cả nhà !! Nhà mình ai làm hồ sơ bảo hiểm thai sản ở BHXH Quận Bình Tân rồi …

Chào cả nhà !!
Nhà mình ai làm hồ sơ bảo hiểm thai sản ở BHXH Quận Bình Tân rồi cho em hỏi: Công ty em đóng bảo hiểm dưới 5 người, vậy khi làm hồ sơ bảo hiểm thai sản có phải ký xác nhận gì ở LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ko ạ !!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà !! Nhà mình ai làm hồ sơ bảo hiểm thai sản ở BHXH Quận Bình Tân rồi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *