Cả nhà cho em hỏi mã số thuế chi nhánh em đuôi là 001 mà giám đốc đem hoá đơn về…

Cả nhà cho em hỏi mã số thuế chi nhánh em đuôi là 001 mà giám đốc đem hoá đơn về ghi là 1 mà toàn hoá đơn tiếp khách, mua dtdd cho giám đốc. Trường hợp này hoá đơn như vậy thuế có bắt không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi mã số thuế chi nhánh em đuôi là 001 mà giám đốc đem hoá đơn về…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *