Thuế nhà thầu tại campuchia

Hoàng thân Khuat Quang Thin hay ACE nào có thông tin về thuế nhà thầu tại Campuchia xin chia sẽ cho bạn ấy với.

Thuế nhà thầu tại campuchia

Hiện tại công ty bên em có một đơn hàng thi công nội thất bên campuchia mà bên họ yêu cầu mình phải nộp thuế nhà thầu.em mới vào làm nên cũng chưa hiểu…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 31, 2017

account_box admin

One thought on “Thuế nhà thầu tại campuchia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *