Có anh chị nào giống em không ạ. Em nộp tờ khai thuế GTGT từ chiều qua mà giờ vẫ…

Có anh chị nào giống em không ạ.
Em nộp tờ khai thuế GTGT từ chiều qua mà giờ vẫn chưa nhận được thông báo chấp nhận/không chấp nhận :((
Em lo quá :((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 31, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Có anh chị nào giống em không ạ. Em nộp tờ khai thuế GTGT từ chiều qua mà giờ vẫ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *