Cả nhà cho mình hỏi cách xử lý hàng tồn kho bị âm với ạ. Tình hình là cty mình b…

Cả nhà cho mình hỏi cách xử lý hàng tồn kho bị âm với ạ. Tình hình là cty mình bên lĩnh vực khám chữa bênh, em mới vào làm nhưng thấy kho thuốc bị âm vô tội vạ, khoảng hơn 200 mục thuốc bị âm và số lượng cũng khá nhiều, em đang căn não nhưng chưa tìm được hướng giải quyết.Cả nhà giúp e với ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 31, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi cách xử lý hàng tồn kho bị âm với ạ. Tình hình là cty mình b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *