Mọi người cho em hỏi em mới đi làm đầu tháng 10 này, hôm nay em tra mã thuế TNCN…

Mọi người cho em hỏi em mới đi làm đầu tháng 10 này, hôm nay em tra mã thuế TNCN thì thấy số CMND của em mang tên người khác. Vậy tờ khai thuế TNCN quý 3 em kê khai thế nào được ạ, vì em sợ ngày mai không kịp điều chỉnh thông tin ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 29, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người cho em hỏi em mới đi làm đầu tháng 10 này, hôm nay em tra mã thuế TNCN…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *