Cty e thành lập 12/10/2017 ở tri phương_ tiên du_bac ninh bây giờ muốn mở văn ph…

Cty e thành lập 12/10/2017 ở tri phương_ tiên du_bac ninh bây giờ muốn mở văn phòng đại diện sang địa chỉ khác thì mục 5 điền thế nào ạ? Tên địa chỉ là địa chỉ cũ hay mới ạ?


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cty e thành lập 12/10/2017 ở tri phương_ tiên du_bac ninh bây giờ muốn mở văn ph…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *