Các anh chị đang làm mảng giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho em hỏi với ạ: Kh…

Các anh chị đang làm mảng giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho em hỏi với ạ:
Khi NLĐ đăng ký giảm trừ gia cảnh vào tháng 1/2017 và muốn cắt vào tháng 6/2017 thì trên mẫu 20 – ĐK – TCT thì họ phải ghi là thời điểm BẮT ĐẦU GIẢM TRỪ là tháng 1/2017 và thời điểm KẾT THÚC GIẢM TRỪ là tháng 6/2017. Vậy họ được giảm trừ 6 tháng tức là 3.600.000 x 6 tháng phải ko ạ.
Trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, mục đăng ký giảm trừ gia cảnh, chỉ có mục giảm trừ từ tháng …. đến tháng ….. Vậy cũng phải ghi thời điểm giảm trừ giống như mẫu 20 – ĐK mà NLĐ đã điền đúng ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *