Cả nhà ơi, mình giờ mới phát hiện 1 bút toán bị sai ở năm 2016. đúng là N331/C11…

Cả nhà ơi, mình giờ mới phát hiện 1 bút toán bị sai ở năm 2016. đúng là N331/C112 mình hạch tooán nhầm N642/C331. Giờ mình phải sửa như thế nào đây ạ? Mình cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi, mình giờ mới phát hiện 1 bút toán bị sai ở năm 2016. đúng là N331/C11…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *