Cả nhà giúp e với, em muốn kết xuất tờ khai từ xml sang exle để gửi cơ quan thuế…

Cả nhà giúp e với, em muốn kết xuất tờ khai từ xml sang exle để gửi cơ quan thuế, có cách nào ko ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 29, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà giúp e với, em muốn kết xuất tờ khai từ xml sang exle để gửi cơ quan thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *