Công văn 4253/TCT-CS – Hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC-BÃI BỎ mẫu 06-GTGT-Áp d…

Công văn 4253/TCT-CS – Hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC-BÃI BỎ mẫu 06-GTGT-Áp dụng từ ngày 05/11/2017

Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4253/TCT-CS. Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ . Như vậy DN không phải nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp tính thuế => Hiệu lực từ ngày 05/11/2017

-Doanh nghiệp ( mới thành lập và doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ ) thì không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

-Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể tham khảo Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC nha :

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 28, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Công văn 4253/TCT-CS – Hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC-BÃI BỎ mẫu 06-GTGT-Áp d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *