Cả nhà giúp em EXCEL với !!!!!! Cả nhà điền giúp em HÀM EXCEL cột G và H, theo t…

Cả nhà giúp em EXCEL với !!!!!!
Cả nhà điền giúp em HÀM EXCEL cột G và H, theo thông tin dưới hình với A.
1 nhân viên 1 tháng đi làm 2,3 nhà hàng,
Nên trong bảng lương sẽ có 2,3 dòng.
( không được sumif gộp lại ạ, do phải theo dõi chi phí theo từng nhà hàng)

Cảm ơn cả nhà nhiều,

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà giúp em EXCEL với !!!!!! Cả nhà điền giúp em HÀM EXCEL cột G và H, theo t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *