Cả nhà cho e hỏi với ah.cty e là cty có vốn đầu tư nc ngoài và chy cung cấp các …

Cả nhà cho e hỏi với ah.cty e là cty có vốn đầu tư nc ngoài và chy cung cấp các loại vật liệu chịu lửa có nguồn gốc ở trung quốc.vì là nhập khẩu nên toàn bộ hàng hóa đầu vào rất rõ ràng .nhưng xuất hàng cho các đơn vị lại xuất theo hạng mục công trình và xuất theo định mức vì thế có các loại mặt hàng thừa và có mặt hàng thiếu. Kế toán bên e xuất hóa đơn ko phản ánh hết dc công nợ thực tế dc. Bác nào có cao kiến chỉ e cách xử lý kho hàng của bên e với ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 28, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho e hỏi với ah.cty e là cty có vốn đầu tư nc ngoài và chy cung cấp các …”

  • Tình huống này em chưa gặp. Và cũng ko biết vật liệu chịu lửa là gì. Cơ mà tư duy như này: Nhập về VT A,B,C…=>Ok. Khi xuất hàng theo hạng mục em hiểu nôm na nó cũng sẽ phải có định mức (kiểu như dự toán XD để còn theo dõi SL, giá thành) cũng phải lôi từ kho ra VTA, B or C…. tổng các cái này thì tạo nên giá thành hạng mục công trình, sao lại thừa thiếu dc nhể. Chờ các cao thủ comment để dòng tư duy dc thông suốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *