M.n cho e hỏi chút ạ? công ty e mua quà để biếu tặng khách hàng và nhân viên. Hạ…

M.n cho e hỏi chút ạ? công ty e mua quà để biếu tặng khách hàng và nhân viên. Hạch toán như nào ạ? e cảm ơn!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 27, 2017

account_box admin

10 thoughts on “M.n cho e hỏi chút ạ? công ty e mua quà để biếu tặng khách hàng và nhân viên. Hạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *