Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Em có tình huống sau xin được tư vấn: Công ty TN…

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

Em có tình huống sau xin được tư vấn:
Công ty TNHH một thành viên A do ông X làm chủ, A đầu tư vốn mở công ty TNHH một thành viên B do ông X làm giám đốc.

Vậy xin hỏi lương của ông X tại công ty B có được tính vào chi phí khi xác định thuế TNDN không?

Mong các bác giúp và đỡ 😀

Em xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 27, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Em có tình huống sau xin được tư vấn: Công ty TN…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *