Nhà mình cho em hỏi là công ty em có 1 hoá đơn xuất cho cục điện ảnh ngày 30/05….

Nhà mình cho em hỏi là công ty em có 1 hoá đơn xuất cho cục điện ảnh ngày 30/05. Nhưng hnay bên chi cục thuế Đống đa gọi điện báo hoá đơn ko hợp lệ do hoá đơn bên em bị đóng từ quý 2. Bên em chưa nhận được Thoòng báo dừng hoá đơn. Anh chị cho em xin hướng giải quyết a. Em cảm ơn a chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 26, 2017

account_box admin

One thought on “Nhà mình cho em hỏi là công ty em có 1 hoá đơn xuất cho cục điện ảnh ngày 30/05….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *