Các anh chị cho em hỏi. Nếu một công ty đang hoạt động bình thường tự nhiên ngừn…

Các anh chị cho em hỏi. Nếu một công ty đang hoạt động bình thường tự nhiên ngừng không hoạt động nữa thì có bị sao ko ạ? Em hỏi về thuế ạ?
Em mà hỏi ngu thì các anh chị đừng cười em nhé! ☺️☺️

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 26, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi. Nếu một công ty đang hoạt động bình thường tự nhiên ngừn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *