Xin mọi người chỉ giúp với ạ, mình có 1 Hđ GTGT đầu ra viết ngày 30 tháng 9 nhưn…

Xin mọi người chỉ giúp với ạ, mình có 1 Hđ GTGT đầu ra viết ngày 30 tháng 9 nhưng lại viết số sau của các Hđ tháng 10,(cụ thể là HĐ 30/9 là số 384 còn hđ tháng 10 từ số 359)giờ mới phát hiện ra thì xử lý thế nào ạ,???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Xin mọi người chỉ giúp với ạ, mình có 1 Hđ GTGT đầu ra viết ngày 30 tháng 9 nhưn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *