Ai rành về thuế TNCN cho mình hỏi 1 chút ạ. Trường hợp bên mình có thuê 1 bác ng…

Ai rành về thuế TNCN cho mình hỏi 1 chút ạ.
Trường hợp bên mình có thuê 1 bác người nước ngoài để quản lý doanh nghiệp. Lương của bác ấy khá cao rồi. Doanh nghiệp mình có chi trả cho bác ấy một số khoản phúc lợi: như phí khám sức khoẻ. Nhưng vì lương bác ấy cao nên khi thêm 10 đồng chi phí thì mình phải nộp thêm 5 đồng thuế PIT cho bác ấy. Vậy nên mình không muốn kê khai chi phí đó nữa mà cho vào 811, và cũng không tính khoản đó vào thu nhập chịu thuế của bác ấy có được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Ai rành về thuế TNCN cho mình hỏi 1 chút ạ. Trường hợp bên mình có thuê 1 bác ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *