Cả nhà cho em hỏi. Anh cty e xuat sai hoa don tháng7. Cot thành tien la 18tr anh…

Cả nhà cho em hỏi. Anh cty e xuat sai hoa don tháng7. Cot thành tien la 18tr anh xuat 16tr.qua t9 em moi phat hien mà cty đó khai thuế tháng. Vay em lam deu chinh nhu the nào cho dúng ah.
Tren to khai quy 3 em khe khai nhu the nào cho đúng. Vì nop chỉ có moi tờ mẫu số 01/Gtgt. Ko có nộp tk ban ra voi mua vao nữa.
Mọi nguoi tư ván giúp em
Em.cảm on nhieu ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *