Cả nhà chi mình hỏi chút, bên mình là cty xây dựng ( kết cấu thép)đa…

Cả nhà chi mình hỏi chút, bên mình là cty xây dựng ( kết cấu thép)đang quyết toán thuế, mình có làm quyết toán lương cho từng công trình, có bảng lương và hợp đồng ,cam kết thu nhập đầy đủ. Giờ quyết toán thuế kêu cung cấp hồ sơ lao động của công nhân mình làm trên bang lương nếu k có thì bóc chi phí đó. Mọi người ai gặp hay có cách giải quyết giúp mình trường hợp này nha.tks cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *