các bạn cho mình hỏi công ty mình có 1 nhân viên làm được 1 tháng 15 ngày thì xi…

các bạn cho mình hỏi
công ty mình có 1 nhân viên làm được 1 tháng 15 ngày thì xin nghỉ.đến ngày 16 thì xin nghỉ và làm tiếp 3 hôm
theo quy định là nghỉ phải thông báo trước 30 ngày
bây giờ mình nên trả lương như nào a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *