Cả nhà cho e hỏi a. En có 1 tờ hóa đơn tháng 6. Bên e Đã kê khai và báo cáo tìn…

Cả nhà cho e hỏi a. En có 1 tờ hóa đơn tháng 6. Bên e Đã kê khai và báo cáo tình hình sdhd. Dã xé khỏi cuống. Nhung chưa giao khách hàng họ chưa kê khai. Quý này em phát hiện ra sai địa chỉ cty. Đáng nhẽ chỉ cần làm bb diều chỉnh. Nhưng e kế toán lại gạch chéo đi để hủy. Gio e phải làm thế nào a.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *