anh chị ơi cho em hỏi với ạ. Giữa kế toán bán TSCĐ thông thường với bán rồi thuê…

anh chị ơi cho em hỏi với ạ. Giữa kế toán bán TSCĐ thông thường với bán rồi thuê lại TSCĐ khác gì nhau ạ? Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *