Anh chị giải đáp giúp e vs ạ! Công ty e thuê nhà xưởng trong hợp đồng ghi rõ mọi…

Anh chị giải đáp giúp e vs ạ! Công ty e thuê nhà xưởng trong hợp đồng ghi rõ mọi chi phí sửa chữa bên e chịu.
Trước khi vào hoạt động bên e có sửa chữa lại xưởng
. Bên e mua sơn hết 15tr sau đó thuê nhân công bên ngoài sơn hết 3tr.
Vậy bây giờ e hạch toán như thế nào? Thuế VAT của lô sơn đó có dk khấu trừ không? Và để đưa vào chi phí được trừ của doanh nghiệp e cần chứng từ j ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị giải đáp giúp e vs ạ! Công ty e thuê nhà xưởng trong hợp đồng ghi rõ mọi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *