Giờ đây người lao động sẽ không lo vì thiếu việc làm mà họ sẽ lo khi nào Chủ doa…

Giờ đây người lao động sẽ không lo vì thiếu việc làm mà họ sẽ lo khi nào Chủ doanh nghiệp vướng vào vòng lao lý…
Sao không đi tìm giải pháp để hài hoà giữa Cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tiến tới sự tự nguyện thay vì việc đánh trống bỏ dùi kiểu như này…Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *