Bên e nhận đc hóa đơn dv viễn thông như sau: – cước di động: 350.000 – khuyến mạ…

Bên e nhận đc hóa đơn dv viễn thông như sau:
– cước di động: 350.000
– khuyến mại: 100.000
– cộng tiền hàng: 250.000
– Thuế gtgt: 25.000
Tổng thanh toán: 275.000
E lập tờ khai 01gtgt thì chỉ lấy số 250.000 đ và thuế 25.000 để vào bảng kê mua vào
Còn hạch toán:
Nợ 6427:350.000
Nợ 1331: 25.000
Có 711: 100.000
Có 331: 275.000
Hay chỉ cần tóm gọn:
N6427: 250.000
N1331: 25.000
C331: 275.000 ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 20, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Bên e nhận đc hóa đơn dv viễn thông như sau: – cước di động: 350.000 – khuyến mạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *