mọi người giúp e với ạ, hôm qua bên thuế điện xuống bảo công ty bên e giải trình…

mọi người giúp e với ạ, hôm qua bên thuế điện xuống bảo công ty bên e giải trình một số lý do ở báo cáo tài chính năm 2016 như sau: tại sao doanh thu thấp và giá vốn lại cao lên, vậy trong giá vốn thì có những khoản gì, mong mọi người giúp đỡ e với ạ, e không biết phải giải trình như thế nào cả

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “mọi người giúp e với ạ, hôm qua bên thuế điện xuống bảo công ty bên e giải trình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *