Mọi người cho em hỏi tí.doanh nghiệp em mới thành lập 6/2016.không phát sinh.có …

Mọi người cho em hỏi tí.doanh nghiệp em mới thành lập 6/2016.không phát sinh.có phải nộp bao cao TNDN không ahj.bên em ko nạp. Bên thuế bảo phải nộp.Bây giờ cơ quan thuế phạt nộp muộn và ghi ” Vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 105 Luật Quản lý thuế, xử phạt theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Mức phạt: từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.”
Mọi người giúp em với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi tí.doanh nghiệp em mới thành lập 6/2016.không phát sinh.có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *