Chị ở khu Nguyễn Trãi- Thanh Xuân đang cần 1 em học việc kế toán. bao chi phí…

Chị ở khu Nguyễn Trãi- Thanh Xuân đang cần 1 em học việc kế toán. bao chi phí đi lại và ăn trưa. Công ty về xây dựng.
Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
Liên hệ sdt:0915510556( Không liên hệ ngoài giờ HC)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *