Mọi người cho em hỏi, em muốn chuyển đổi MST người phụ thuộc của chồng sang vợ, …

Mọi người cho em hỏi, em muốn chuyển đổi MST người phụ thuộc của chồng sang vợ, 2 người khác công ty, thì cần phải làm hồ sơ gì để người vợ có thể sử dụng MST người phụ thuộc đó ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *