Anh chị cho em hỏi tài khoản ngân hàng mới mở đăng ký với sở KH cần những thủ tụ…

Anh chị cho em hỏi tài khoản ngân hàng mới mở đăng ký với sở KH cần những thủ tục gì ạ. em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 18, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho em hỏi tài khoản ngân hàng mới mở đăng ký với sở KH cần những thủ tụ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *