Mẫu công văn giải trình chênh lệch giữa chỉ tiêu TK334 trên bảng CĐPS so với chỉ…

Mẫu công văn giải trình chênh lệch giữa chỉ tiêu TK334 trên bảng CĐPS so với chỉ tiêu thu nhập chịu thuế trên tờ khai 05/QTT-TNCN. Các bác thuế cứ muốn em phải giải thích những điều hiển nhiên đúng. Cả nhà mình ai bị giống em thì tải về tham khảo nha

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *