1. Hiện nay quá trình kê khai thuế va xuất tờ khai đến tổng cục thuế đều qua mạn…

1.
Hiện nay quá trình kê khai thuế va xuất tờ khai đến tổng cục thuế đều qua mạng .vậy họ sẽ kiểm tra hóa đơn đỏ vì lý do j?khi mình tự kê khai cho doanh nghiệp mình qua mạng có cần xuất trinh hay chỉ cần có usb token là mình ko cần liên quan đến người nào bên thuế nữa.
2.
Một doanh nghiệp chỉ có hóa đơn đầu ra về sản xuất tôm giống thì mỗi một con tôm xuất ra chịu thuế suất là bao nhiêu a ( thuế Gtgt) ?vậy thì cac chỉ tiêu liên quan đến khấu trừ mình không cần quan tâm phải không(tờ kê khai thuế trên phần mềm htkk.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 15, 2017

account_box admin

One thought on “1. Hiện nay quá trình kê khai thuế va xuất tờ khai đến tổng cục thuế đều qua mạn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *