Anh chị ơi , giúp em với Hóa đơn số 53 e viết sai cần gạch đi, nhưng khi e kẹp …

Anh chị ơi , giúp em với
Hóa đơn số 53 e viết sai cần gạch đi, nhưng khi e kẹp liên 2 lại quyển hóa đơn lại kẹp nhầm vào hóa đơn số 51, thế là bây giờ thành e gạch chéo hóa đơn số 51,
Bây giờ em cần làm thế nào để chấp nhận đc liên 1 của hóa đơn số 51 ý ạ
Em cảm ơn .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi , giúp em với Hóa đơn số 53 e viết sai cần gạch đi, nhưng khi e kẹp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *