Anh chi nhà kế nào có nhận được thông báo đóng quỹ phòng chống thiên tai này giố…

Anh chi nhà kế nào có nhận được thông báo đóng quỹ phòng chống thiên tai này giống em không, và Cty đã đóng chưa ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Anh chi nhà kế nào có nhận được thông báo đóng quỹ phòng chống thiên tai này giố…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *