Có bác nào thông báo phát hành hóa đơn rồi mà tra cứu không hiện thông tin không…

Có bác nào thông báo phát hành hóa đơn rồi mà tra cứu không hiện thông tin không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Có bác nào thông báo phát hành hóa đơn rồi mà tra cứu không hiện thông tin không…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *