Các anh chị cho e hỏi: Công ty e có thành lập chi nhánh khác tỉnh thành phố có M…

Các anh chị cho e hỏi:
Công ty e có thành lập chi nhánh khác tỉnh thành phố có MST riêng (13 số); có in hóa đơn; đăng ký hạch toán phụ thuộc. Hiện tại công ty e làm như sau:
– Tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Nộp môn bài, Kê khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNCN. Lập sổ theo dõi, hạch toán doanh thu, chi phí của chi nhánh. Cuối kỳ chuyển số liệu về công ty mẹ để làm BCTC hợp nhất và quyết toán thuế TNDN tại trụ sở chính
– E nghe nói: chi nhánh HTPT ko hạch toán mà phải chuyển toàn bộ chứng từ hạch toán trên 1 hệ thống sổ sách của công ty mẹ. Cái này e thấy hơi bất cập???
Vậy a chị cho e hỏi như thế nào mới là đúng? TT nào dướng dẫn với ạ, Cám ơn nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi: Công ty e có thành lập chi nhánh khác tỉnh thành phố có M…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *