em có bài tập như sau:1 nhân viên kiểm toán kiểm tra thấy kế toán làm sai Cụ thể…

em có bài tập như sau:1 nhân viên kiểm toán kiểm tra thấy kế toán làm sai
Cụ thể là tháng 10/2016 Kế toán hạch toán tiền lương cho nhân viên là Nợ 6428/ Có 334: 27.000.000đ
Nhưng đến tháng 3/2017 bên kế toán mới thanh toán tiền lương, lúc ấy Kế toán mới ghi nhận giảm tiền mặt là: Nợ 334/ Có 111: 27.000.000đ
Kiểm toán cho rằng lúc nào trả lương mới được phép ghi bút toán Nợ 6428/ Có 334
Quan điểm của kiểm toán là đúng hay sai? Quy định nào nói về vấn đề này? giải thích?
Mọi người giúp em với, cảm ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

10 thoughts on “em có bài tập như sau:1 nhân viên kiểm toán kiểm tra thấy kế toán làm sai Cụ thể…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *