Cho em hỏi chút Tên hàng của em nhập đầu vào rất dài. Ví dụ là ABCD inten moizin…

Cho em hỏi chút
Tên hàng của em nhập đầu vào rất dài. Ví dụ là ABCD inten moizing cream. Khi em xuất đầu ra viết tắt là ABCD dc ko ạ. Vì nó là tên thuốc

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

One thought on “Cho em hỏi chút Tên hàng của em nhập đầu vào rất dài. Ví dụ là ABCD inten moizin…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *