Các bác tư vấn giúp em với ạ. Trước khi thành lập công ty, các sáng lập viên bê…

Các bác tư vấn giúp em với ạ.
Trước khi thành lập công ty, các sáng lập viên bên em có cử một người (sau này là người đại diện Pháp luật) đi sang Việt Nam để tìm địa điểm văn phòng, thuê tư vấn thành lập… Các sáng lập viên thỏa thuận sau khi công ty thành lập, công ty sẽ hoàn trả các khoản chi phí này cho bác. Trong các khoản chi phí này có khoản tiền thuê nhà. Người nước ngoài và chủ nhà (cá nhân) ký một hợp đồng thuê nhà và đã thanh toán tiền nhà 3 tháng. Về điều khoản tiền nhà và phương thức thanh toán, trên hợp đồng có ghi: Số tiền cho thuê nhà là USD 1000. Tiền thuê đã bao gồm dịch vụ xyz và chưa bao gồm dịch vụ abc, chưa bao gồm thuế. Em có hai câu hỏi:
1. Các khoản chi phí cho việc đi công tác, bao gồm cả chi phí thuê nhà có được trừ thuế TNDN không?
2. Với nội dung hợp đồng như trên, chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng và biên lai nhận tiền của chủ nhà, nếu được tính vào chi phí được trừ cho thuế TNDN thì chứng từ trên đã đầy đủ chưa?
Rất mong được các bác nhiệt tình tư vấn! Xin đa tạ trước ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác tư vấn giúp em với ạ. Trước khi thành lập công ty, các sáng lập viên bê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *