Cả nhà ơi giúp mình vụ này với, bối rối quá. Công ty mình mở chi nhánh hạch toán…

Cả nhà ơi giúp mình vụ này với, bối rối quá.
Công ty mình mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
CN không hạch toán kế toán, Ko trực tiếp bán hàng nên hóa đơn GTGT do công ty xuất và đã kê khai thuế tập trung tại Công ty chính.
Như vậy nếu công ty ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng thì khi ký dùng con dấu của chi nhánh được không hay phải dấu công ty ? (Hóa đơn đã đóng dấu công ty)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *