Bài 2 ( tiếp theo) Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN – Chi phí khấu hao TSCĐ. …

Bài 2 ( tiếp theo) Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN – Chi phí khấu hao TSCĐ.
—————————————————————————————-
Vấn đề chi phí khấu hao TSCĐ thì nhiều bạn mới làm KT hay mắc phải các lỗi như: Trích khấu hao không đúng thời gian quy định, trích thiếu, trích thừa, trích không đúng TSCĐ…vì vậy bài này mình phân tích 1 số khoản chi phí khấu hao theo TT 96 để các bạn tham khảo. Chi tiết các bạn xem bài dưới nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

One thought on “Bài 2 ( tiếp theo) Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN – Chi phí khấu hao TSCĐ. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *